זמני התפילות

מנחה ערב שבת -20 דקות לאחר הדלקת נרות

שחרית של שבת - 9:00

קידוש וסיור לאחר התפילה

 

 אתר זה נבנה ועוצב ע"י יאיר הרטמן, הערות תתקבלנה בשמחה