תרומות

ניתן לתרום ולשלם נדרים לבית הכנסת באחת מהדרכים הבאות:

העברה בנקאית לחשבון ע"ש בית כנסת "אחדות ישראל" בבנק הבינלאומי הראשון סניף 013 חשבון מס' 207306

משלוח המחאה לכתובת: בית הכנסת "אחדות ישראל", ת.ד. 2608,ירושלים 91020
 

 

 אתר זה נבנה ועוצב ע"י יאיר הרטמן, הערות תתקבלנה בשמחה